Privacybeleid

Over ons privacybeleid
Maya Romee geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Maya Romee.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 02/05/2023, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Door het bezoeken van Mayaromee.com aanvaard en accepteert u de richtlijnen en praktijken zoals beschreven in dit Privacy beleid en onze 
Algemene Voorwaarden.

Maya Romee mag persoonlijke informatie gebruiken voor het verwerken van uw bestellingen en betalingen.

Privacy
Maya Romee, gevestigd aan Minervaweg 14, 2624BZ Delft , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Maya Romee
Minervaweg 14, 2624, Delft
klantenservice@mayaromee.nl
+316 10774653
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 76973603
B.T.W. nummer: NL003129503B48

www.mayaromee.nl

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken. Wij zijn te bereiken via klantenservice@mayaromee.nl.

Wat doen wij met uw gegevens?
Wanneer u een order plaatst, of registreert voor diensten aangeboden door Maya Romee, verzamelt Maya Romee persoonlijke informatie op verschillende manieren. De volgende informatie moeten wij van u verzamelen en opslaan;

- naam
- e-mail
- huisadres
- verzendadres
- factuuradres
- geboortedatum
- telefoonnummer.

Dit om de bestellingen te kunnen voltooien & plaatsen en tevens om op fraude te kunnen checken. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punten a) en b), AVG, hetgeen betekent dat u ons de gegevens verstrekt op basis van de desbetreffende contractuele overeenkomst (bijvoorbeeld houden van uw klant-/gebruikersaccount, verwerken van een koopovereenkomst) tussen u en ons. Bij aankoop via onze websites/toepassingen zijn wij bovendien wettelijk verplicht een elektronische bestelbevestiging te sturen (artikel 6, lid 1, punt c), AVG), waarvoor uw e-mailadres is vereist.

Bescherming van uw persoonlijke gegevens
Uiteraard gaan wij uiterst secuur om met uw gegevens. Deze gegevens worden veilig opgeslagen en zijn niet bereikbaar voor onbevoegden. Maya Romee doet zoveel als mogelijk om de veiligheid, integriteit en privacy van door u aan ons verstrekte informatie te waarborgen. Wanneer u een bestelling plaatst gebruiken wij Secure Sockets Layer (SSL) encryptie om deze informatie te beschermen van oneigenlijk gebruik. Daarnaast doen wij zoveel als mogelijk om ervoor te zorgen dat de partijen met wie wij samenwerken en waarmee wij uw gegevens delen dezelfde maatstaven hanteren.

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van website bezoekers die 16 jaar of jonger zijn, enkel als zij toestemming hebben van ouders of voogd. Leeftijd kunnen wij niet controleren dus wij raden ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Wij zijn hier verder niet voor verantwoordelijk. Mochten hier onduidelijkheden of vragen over zijn, neem dan contact met ons op via klantenservice@mayaromee.nl. Indien gewenst verwijderen wij deze persoonsgegevens.

De persoonlijke informatie die u verstrekt, kan worden gedeeld met fraude opsporingen diensten en instanties welke kredietwaardigheid controleren. Wanneer wij dit wettelijk verplicht zijn, zullen wij deze informatie ook verstrekken aan elke relevante rechtelijke instantie.

We geven uw gegevens alleen door aan andere partijen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Het betreft: bezorgpartners, leveranciers, betaalpartners, IT-dienstverleners en/of partijen die onze reviews verzamelen.
De partijen die van ons toegang krijgen tot uw gegevens, mogen deze uitsluitend gebruiken om u een dienst te leveren namens Maya Romee. Tenzij zij zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van uw gegevens.

Verzendgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer kunnen worden gedeeld met koeriersdiensten. Deze gegevens worden gedeeld om u van de beste service te kunnen voorzien en zullen door onze koeriers niet worden doorgespeeld aan derde partijen voor enig ander doel.

Creditcard en bankgegevens zullen nooit gedeeld worden met derde partijen en worden alleen gebruikt om uw bestelling te verwerken. Creditcard gegevens worden versleuteld en zijn niet zichtbaar voor medewerkers van Maya Romee.

Wij verkopen uw gegevens nooit aan derden.

Shopify
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Shopify is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Shopify is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens.

(Achteraf) betalen
Als u geslaagd bent op onze webshop en u wilt de order betalen, komt u in een veilige betaalomgeving terecht om uw aankoop af te ronden. Als u met iDeal betaalt, worden uw gegevens in onze administratie opgeslagen zodat we een eventuele retour gemakkelijk kunnen verwerken. Betaalt u liever met een creditcard? Dan wordt u vanuit onze veilige betaalomgeving doorgestuurd naar een externe betaalomgeving. Wij werken samen met gerenommeerde partijen zoals Shopify voor een correcte afhandeling van uw bestelling en Mollie en Klarna voor uw betalingstransacties.

Mochten er onbetaalde facturen zijn, sturen wij uw gegevens door naar een incassobureau en/of deurwaarder die de verdere afhandeling verwerkt.

Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Mollie deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Klarna
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Klarna. Klarna verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Klarna heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Klarna behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Klarna deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Klarna’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Klarna bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Mail
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office365. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

POST NL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van POST NL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met POST NL delen. POST NL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat POST NL onderaannemers inschakelt, stelt POST NL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

IMuis
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van IMuis. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. IMuis is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. IMuis gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Reviews
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Klantenservice
Wij zijn bereikbaar via e-mail, Whatsapp, Facebook en Instagram. Om u snel te kunnen helpen, zoeken we uw gegevens op in ons systeem (Shopify), zodat we zo snel mogelijk uw vraag kunnen beantwoorden of een oplossing kunnen vinden. 

Social media
Als u via social media contact met ons zoekt, dan bewaren we geen gegevens van u.

Nieuwsbrief
Wij maken hier momenteel geen gebruik van en versturen geen nieuwsbrieven naar onze klanten.

Fraude
Wij hopen nooit met fraude te maken te krijgen maar mocht het nodig zijn, gebruiken we klantgegevens om fraude te voorkomen en tegen te gaan. Als het noodzakelijk is, moeten wij gegevens doorgeven aan overheidsinstanties.

Zakelijke klanten en partners
Gegevens van onze zakelijke contactpersonen slaan wij ook op maar gaan we net zo zorgvuldig mee om als de gegevens van onze andere klanten. Als we een opdracht voor u uitvoeren, gebruiken we de persoonsgegevens voor bijvoorbeeld een offerte of factuur en om afspraken te maken.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring. Momenteel maken wij geen gebruik van Cookies.

Rechten van de gebruiker
Wij zorgen ervoor dat uw rechten op grond van de GDPR gewaarborgd zijn. U kunt verzoeken om uw gegevens te wijzigen, te verplaatsen, toe te voegen of te verwijderen (tenzij een wettelijke verplichting anders voorschrijft). U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Om gegevens die u met ons heeft gedeeld te wijzigen of te verwijderen, of om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens die Maya Romee verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar klantenservice@mayaromee.nl. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. 

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Maya Romee. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Vragen of klachten?
Mocht u na het lezen hiervan nog steeds vragen hebben of mocht u verduidelijking nodig hebben over ons Privacy beleid stuur dan een e-mail naar klantenservice@mayaromee.nl. 
Indien u een klacht heeft over de
verwerking van uw persoonsgegevens door Maya Romee, laat het ons weten en we kunnen er samen uitkomen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar klantenservice@mayaromee.nl.
Het is ook altijd mogelijk om een klacht in te dienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl